Technische briefing

Update coronavirus

Technische briefing: "Update coronavirus"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Bijlage
Download Presentatie de heer Van Dissel - directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM
Bijlage
Download Presentatie mevrouw Karina Raaijmakers - Nederlandse Zorgautoriteit
Convocatie commissieactiviteit
Download Gewijzigde convocatie technische briefing Update Coronavirus | 14 oktober 2020 | 09.30 tot 13.00 uur
Bijlage
Download Presentatie dhr Kuipers - voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een technische briefing, gehouden op 14 oktober 2020, over update coronavirus

Agendapunten

1
De technische briefing zal worden verzorgd door:

Details

1) De heer Ernst Kuipers (voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg) Vanwege andere agendaverplichtingen kan de heer Kuipers in de Kamer aanwezig zijn van 9.30 tot uiterlijk 10.15 uur.
2
) Mevrouw Karina Raaijmakers (directeur Toezicht & Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit);
- mogelijk een korte schorsing -
3) De heer Jaap van Dissel (directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM). Vanwege andere agendaverplichtingen kan de heer Van Dissel in de Kamer aanwezig zijn van 12.00 tot uiterlijk 13.00 uur.