Donderdag 17 oktober

00:01 - 18:00 uur

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

IPU - 141th Assembly and related meetings

Werkbezoek
Belgrado, Servië  (besloten)
09:00 - 10:00 uur

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Vergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
10:00 - 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Suïcidepreventie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Brandweer

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 10:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Voorstel Partij voor de Dieren wijzigingen programma rondetafelgesprek CETA

E-mailprocedure
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reactie op verzoek commissie op een brief van het Kenniscentrum voor makkelijk lerenden over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rondom de ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Cybersecurity (verplaatst naar 31 oktober 2019)

Algemeen overleg
10:15 - 11:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal
10:15 - 11:00 uur

Financiën

Toelichting Algemene Rekenkamer op aanbevelingslijst vacature buitengewoon collegelid

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
10:30 - 11:30 uur

Defensie

MDV

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
11:00 - 11:30 uur

Financiën

Werkgroep werving buitengewoon collegelid Algemene Rekenkamer

Vergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
11:30 - 12:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
11:30 - 12:30 uur

Europese Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:30 - 13:00 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

MIRT Overzicht 2020

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

Begroting Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (35300-VI)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (TK 35283)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:30 - 13:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingsgroep Veranderende arbeidsmarkt

Vergadering
Klompezaal  (besloten)
13:00 - 14:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

OS-Resultatenrapportage en OS-portal

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
13:00 - 15:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

IPBES-rapport over de afname van biodiversiteit

Technische briefing
Klompezaal
13:00 - 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Technische briefing door de Algemene Rekenkamer over de begroting 2020

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
13:00 - 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Derde bijeenkomst rapporteurs Begrotingsonderzoek

Vergadering
13:00 - 15:00 uur

Binnenlandse Zaken

BRP (Dit AO is samengevoegd met het AO Paspoorten/ e-id en het gecombineerde AO vindt plaats op 7 november 2019)

Algemeen overleg
13:00 - 15:00 uur

Binnenlandse Zaken

BRP

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal
13:30 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Maatschappelijke diensttijd

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
13:30 - 14:00 uur

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Bespreking Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
tot 14:00 uur

Financiën

Problemen van Nederlanders met belastingdiensten in andere EU-landen

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 15:00 uur

Justitie en Veiligheid

Voortgang Programma Rechtsbijstand

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Technologisch nieuwe wapensystemen

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorhang regeling zorg en dwang - zorgverantwoordelijke - 35087-22

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets en bepaling van het erfpachtvoordeel (32847-556)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voortgang Pilot beleidsevaluaties VWS 2018-2019 - 31865-153

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 16:30 uur

Binnenlandse Zaken

Renovatie Binnenhof

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 15:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Budgettaire gevolgen wijziging focuslanden en -regio's

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
tot 14:00 uur

Financiën

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Opzet beleidsdoorlichting artikel 1 arbeidsmarkt - 30982-50

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken (35284)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:30 - 16:00 uur

Financiën

Het lid Leijten (SP) ontvangt in het kader van een bijzondere procedure auteur Anand Giridharadas inzake de verdeling van armoede en rijkdom, belastingontwijking en de rol van de politiek

Bijzondere procedure
Thorbeckezaal
14:30 - 17:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Techniekpact (verplaatst naar 8 oktober 2019)

Algemeen overleg
17:00 - 18:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Algemene Rekenkamer aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)

Periode

tot Toepassen