Commissievergaderingen

Donderdag 28 juni 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Rose-Roth Seminar

Werkbezoek
Skopje, Macedonië (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Presidential Committee

Vergadering
Straatsburg (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:30 - 10:15 uur

Informeel overleg met de eilandraadsleden van Bonaire

Gesprek
Oudkamer (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Fiche: Verordening Biometrie op identiteitskaarten

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rol/instituut Nationaal Coördinator Groningen (NCG) (vindt na het zomerreces plaats)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

ERTMS/Spoorveiligheid

Algemeen overleg
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Wet spoedreparatie fiscale eenheid

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Sportbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Voortzetting algemeen overleg Laaggeletterdheid (verplaatst naar 26-6-2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Postdialoog en toekomst van de postmarkt

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Handhaving/Arbeidsomstandigheden

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek verplaatsen algemeen overleg over brandweer op 5 juli 2018

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Fiche: Verordening Biometrie op identiteitskaarten (wijziging tijdstip: 09.30 - 10.30 uur).

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep behandelvoorbehoud Europese SBBS

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (wijziging tijdstip naar 12.00 - 13.00 uur).

Procedurevergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:15 uur

Palestijnse kinderrechten coalitie

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (tweede wijziging tijdstip naar 10.30 - 11.30 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

ERK-rapport 'Vereenvoudiging van de uitvoering van het cohesiebeleid na 2020'

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Voorbereidingsgroep GLB onderzoekers Louis Bolk instituut

Vergadering
Donkerkamer

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Energie en Klimaat (verplaatst naar 4 juli van 17.30-21.30 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Cybersecurity

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39) (TK 34958)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende tranche) (TK 32127-230)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016 (TK 33147-4)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Marokko

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel en inventarisatie technische briefing ten aanzien van (uitvoering) Wet DNA-Veroordeelden

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 21:00 uur

Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Notaoverleg
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Voorstel mbt uitwerking van deel B van het voorgenomen onderzoek naar Nederlandse belangenbehartiging in de EU (svp reageren voor donderdag 28 juni om 16.00 uur)

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Aanbieding jaarverslag 2017 van RvS

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Water

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
Naar boven