Notaoverleg : Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De vergadering is geweest

28 juni 2018
16:00 - 21:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Vastgestelde spreektijden 1e termijn/2e termijn:
VVD: 8 min/4 min;
PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP: 6 min/3 min;
Overige fracties: 4 min/2 min.
 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Kaag
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • B. Becker (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • S. Karabulut (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • C. Stoffer (SGP)
 • E. Ouwehand (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsnota over de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de komende jaren: Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Tweede rapportage over de Nederlandse uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  IOB beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet op Voedselzekerheid gedurende de periode 2012-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering gewijzigde motie van het lid Kuik c.s. over de keuze van focuslanden en Afrika

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het rapport “The War on Children” van Save The Children

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering gewijzigde motie van het lid Kuik c.s. over de keuze van focuslanden en Afrika

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data