Notaoverleg

Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Notaoverleg: "Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking "Deze vergadering is geweest
Vastgestelde spreektijden 1e termijn/2e termijn:
VVD: 8 min/4 min;
PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP: 6 min/3 min;
Overige fracties: 4 min/2 min.
 

Bijlagen

Stenogram
Download Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ongecorrigeerd stenogram)
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 28 juni 2018, over Beleidsnota op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de komende jaren: Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie notaoverleg Beleidsnota BuHa-OS d.d. 28 juni 2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Beleidsnota over de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de komende jaren: Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Te behandelen:

7
Moties ingediend tijdens het notaoverleg

Te behandelen:

Gerelateerde zaken