Commissievergaderingen

Donderdag 17 mei 2018

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

IPU - Regional seminar on the SDGs for the parliaments of Eastern and Central Europe and Central Asia

Werkbezoek
Belgrado (Servië) (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Voorbereidingsgroep GLB - Impact Assessment

Vergadering
Schaperkamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Fiscale Agenda

Algemeen overleg
Klompezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Zeden (verplaatst naar 23 mei 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

kunstcommissie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Kunstcommissie

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Maritiem

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

OJCS Raad (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Reclassering

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2016-2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep V-100

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Middenhuur (is verplaatst naar 17 mei 2018 van 12.00-14.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (is verplaatst naar 17 mei 2018 van 11.00-12.00 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:00 - 15:30 uur

Gaswinning uit het Groningenveld

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

Middenhuur

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

Lunch voor buitenlandwoordvoerders op residentie VS ambassadeur

Gesprek
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Zeden (is verplaatst naar 10.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 16:30 uur

Onderwijskansenbeleid

Algemeen overleg
Oude zaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Evaluatie Politiewet 2012

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek met Brexit-commissie van het Britse Lagerhuis

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming (34939)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan (34918)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

21e halfjaarsrapportage Belastingdienst

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Verzamel algemeen overleg Koninkrijkrelaties

Algemeen overleg
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Extra inbreng urgente feitelijke vragen over het Financieel Jaarverslag van het Rijk.

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek lid Tellegen (VVD) om rappèl over de nota medische ethiek

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (nader verslag 34861)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:15 uur

Procedurevergadering (gewijzigd tijdstip)

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Raad voor het openbaar bestuur

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Technische briefing Monitor Brede Welvaart

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

RBZ/Ontwikkelingssamenwerking

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Nucleaire veiligheid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:45 - 18:00 uur

Voorbereiding RTG Evaluatie FTK

Vergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 18:00 - 21:45 uur

Evaluatie Financieel Toetsingskader (FTK)

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 21:00 uur

Woningcorporaties (wordt tot nader order uitgesteld i.v.m. plenair debat over het kraken van sociale huurwoningen in Amsterdam)

Algemeen overleg
(verplaatst)
Naar boven