Agendapunten

 1. Rapport: "Schenkingsvrijstelling eigen woning. Effecten op de hypotheekschuld"

  Te behandelen:

 2. Fiscale beleidsagenda

  Te behandelen:

 3. De antwoorden op de feitelijke vragen over de fiscale beleidsagenda

  Te behandelen:

 4. Stand van zaken fiscale moties en toezeggingen

  Te behandelen: