Algemeen overleg

Verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid

Algemeen overleg: "Verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 mei 2018, over Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid
Convocatie commissieactiviteit
Download 10e Herziene convocatie Verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid - 17 mei 2018 - 10.00-14.00 uur - agendapunten toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
PREVENTIEBELEID
24
Reactie op het verzoek van het lid Sazias, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht ‘8000 griepdoden: actieplan nodig’

Te behandelen:

27
29
ALCOHOL- EN TABAKSBELEID
39
Antwoorden op vragen commissie over het Besluit op het Wob-verzoek inzake openbaarmaking van het volledig opgeleverde dossier aan de Auditdienst Rijk ten behoeve van het onderzoek over het zoekproces naar het verslag van het Directeuren Overleg Alcohol

Te behandelen:

41
Reactie op verzoek commissie over de uitzending van Nieuwsuur van 22 januari 2018 over mogelijke beïnvloeding door ambtenaren van het ministerie van VWS van een onderzoek van het Trimbos-instituut naar leeftijdsverificatiesystemen voor de verkoop van tabak

Te behandelen:

42
Beëindiging van de deelname van het RIVM en de NVWA aan de NEN commissie tabak en e-sigaretten en over de voortgang met betrekking tot de meetmethode voor sigaretten met filterventilatie

Te behandelen:

44
INFECTIEPREVENTIE
64
VERSLAVINGSZORG/DRUGSBELEID
65
Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg verslavingszorg van 28 september 2016 inzake het inkoopbeleid van verslavingszorg door zorgverzekeraars en gevolgen voor therapietrouw

Te behandelen: