Hoorzitting / rondetafelgesprek

Evaluatie Politiewet 2012

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Evaluatie Politiewet 2012"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 17 mei 2018, over de Evaluatie Politiewet 2012
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012 d.d. 17 mei 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Het schema volgt zo spoedig mogelijk:

Details

            Blok 1 commissie-Kuijken (14.00-15.00 uur)
  • drs. W.J. Kuijken, voorzitter van de Commissie Evaluatie Politiewet 2012
     
    Blok 2: Wetenschap (15.00-16.30 uur)
  • prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut, emeritus hoogleraar Universiteit Tilburg
  • dr. J.H.L.J. Janssen, lector Avans Hogeschool   
2
Position paper W. Kuijken t.b.v. rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012 d.d. 17 mei 2018

Te behandelen:

3
Position paper C. Fijnaut t.b.v. rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012 d.d. 17 mei 2018

Te behandelen:

4
Position paper J. Janssen t.b.v. t.b.v. rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012 d.d. 17 mei 2018

Te behandelen:

5
Position paper J. Terpstra t.b.v. rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012 d.d. 17 mei 2018

Te behandelen:

7
Position paper A. Hoogenboom t.b.v. rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012

Te behandelen:

8
Position paper E. van der Torre t.b.v. rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012

Te behandelen: