Agendapunten

 1. Wet langdurig toezicht en toezeggingen algemeen overleg Reclassering van 17 februari 2016

  Te behandelen:

 2. Onderzoek naar de kosten en baten van re-integratie bij volwassen en jeugdige (ex)gedetineerden

  Te behandelen:

 3. Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek ‘De implementatie van beleid gericht op recidivereductie’

  Te behandelen:

 4. Advies ‘Reclassering in een veranderende omgeving’ van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

  Te behandelen:

 5. Aflopen certificaat GI Overijssel en algemene aanwijzingen aan het Keurmerkinstituut

  Te behandelen:

 6. Toezeggingen met betrekking tot het reclasseringsdomein

  Te behandelen:

 7. Reactie op het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over kwaliteit van reclasseringstoezicht

  Te behandelen:

 8. Reactie op het onderzoek van het Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatie Centrum naar de ontwikkeling van recidive van daders van High Impact Crimes

  Te behandelen:

 9. Reactie op berichtgeving over elektronische enkelband

  Te behandelen: