Agendapunten

 1. Brievenlijst

 2. Toestemming voor deelname aan een technische briefing over benodigde aanpassingen in de informatievoorziening over het project Verwerving F-35

  Te behandelen:

 3. Toestemming voor deelname aan gesprek met slachtoffers van incidenten op de kazerne in Schaarsbergen

  Te behandelen:

 4. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

  Te behandelen:

 5. Reactie op verzoek commissie over de uitspraken van de directeur van de MIVD over pogingen van Rusland om maatschappelijke tegenstellingen in Europa uit te vergroten

  Te behandelen:

 6. Toestemming deelname aan technische briefing 25 april 2018

  Te behandelen:

 7. Rapport van Royal HaskoningDHV uit 2015 over de bedrijfsveiligheid bij Defensie

  Te behandelen:

 8. Verkoop materieel aan Jordanië

  Te behandelen:

 9. Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over de Veteranennota

  Te behandelen:

 10. Reactie op verzoek commissie op het bericht "Duizenden Nederlandse ID-bewijzen jarenlang openbaar door datalek” van 4 april 2018

  Te behandelen:

 11. Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage in de strijd tegen ISIS

  Te behandelen:

 12. Aanwijzing van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) over inwijdingsrituelen

  Te behandelen:

 13. Geannoteerde agenda Informele Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 4 en 5 mei 2018 te Sofia

  Te behandelen:

 14. Reactie op het verzoek van het lid Emiel van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 april 2018, over het bericht ‘Zagen in explosief’

  Te behandelen:

 15. Stand van zaken afdoening constateringen uit jaarverslag 2016 van de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg

  Te behandelen:

 16. Jaarverslag Integriteit Defensie 2017

  Te behandelen:

 17. Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over een stand van zaken met betrekking tot de staat van de Marine Kazerne Erfprins

  Te behandelen:

 18. Personeelsrapportage Defensie over 2017

  Te behandelen:

 19. Jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 2017

  Te behandelen:

 20. Informatievoorziening over investeringen in materieel

  Te behandelen:

 21. Behoeftestelling van het project ‘Apache Remanufacture’

  Te behandelen:

 22. Behoeftestelling van het project ‘Vervanging CBRN Detectie, Identificatie en Monitoring’

  Te behandelen:

 23. Behoeftestelling van het project ‘Vervanging 127 mm kanon Luchtverdedigings- en Commandofregatten’

  Te behandelen:

 24. Behoeftestelling van het project ‘Vervanging maritiem Surface-to-Surface Missile’

  Te behandelen:

 25. Project ‘Levensduurverlenging geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor grondgebonden eenheden’

  Te behandelen:

 26. Project ‘Verwerving Softkill Torpedo Defensiesysteem’

  Te behandelen:

 27. Behoeftestelling van het project ‘ESSM Block 2: Verwerving en integratie’

  Te behandelen:

 28. Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Hydrografische Opnemingsvaartuigen’

  Te behandelen:

 29. Project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’

  Te behandelen:

 30. Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Zr.Ms. Johan de Witt’

  Te behandelen:

 31. Behoeftestelling van het project ‘Vervanging Close-In Weapon System’

  Te behandelen:

 32. Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Fennek’

  Te behandelen:

 33. Behoeftestelling van het project ‘Verwerving Combat Support Ship (CSS)’

  Te behandelen:

 34. Project ‘Vervanging M-fregatten’

  Te behandelen:

 35. Behoeftestelling van het project ‘Vervanging gevechtsuitrusting’

  Te behandelen:

 36. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘Vervanging 127 mm kanon Luchtverdedigings- en Commandofregatten’

  Te behandelen:

 37. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘Vervanging maritiem Surface-to-Surface Missile’

  Te behandelen:

 38. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘Midlife Update Fennek’

  Te behandelen:

 39. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘Verwerving Combat Support Ship (CSS)’

  Te behandelen:

 40. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘Verwerving Softkill Torpedo Defensiesysteem’

  Te behandelen:

 41. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘ESSM Block 2: Verwerving en integratie’

  Te behandelen:

 42. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’

  Te behandelen:

 43. Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 april 2018, over bescherming van informanten MIVD

  Te behandelen:

 44. Reactie op verzoek commissie om toezending bijlagen bij het onderzoeksrapport ‘voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen’

  Te behandelen:

 45. Toestemming voor deelname van maximaal vijf mariniers aan een gesprek inzake de ophanden zijnde verhuizing van de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn naar de nieuwe Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne te Vlissingen

  Te behandelen:

 46. Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over de Defensienota

  Te behandelen:

 47. Reactie op verzoek commissie over het bericht dat de Verenigde Staten de levering van de F-35 heeft gestopt

  Te behandelen:

 48. Stand van zaken Marine Kazerne Erfprins

  Te behandelen:

 49. Reactie op verzoek commissie inzake het mandaat voor CAO-onderhandelingen

  Te behandelen:

 50. Beantwoording vragen commissie over de Defensienota 2018 - investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid (Kamerstuk 34919-1)

  Te behandelen:

 51. Advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Grensverleggende IT (GrIT) en reactie

  Te behandelen:

 52. Reactie op verzoek commissie inzake een technische briefing over het BIT advies 'Grensverleggende IT'

  Te behandelen:

 53. Fiche: Mededeling Actieplan Militaire Mobiliteit

  Te behandelen:

 54. Stafnotitie - EU-SIGNALERING] DEF - Algemeen overleg informele EU-defensieraad d.d. 4-5 mei 2018

 55. Onderzoeksrapport Algemene Rekenkamer over de militaire missie in Mali

  Besluit: Technische briefing door de AR plannen op 27 juni 2018 van 11.00-12.00 en commissie BuZa als volgcommissie uitnodigen.
  Noot: De AR publiceert haar onderzoeksrapport over de militaire missie in Mali op 27 juni 2018.
 56. Voorstel commissiebrief informatievoorziening F-35

 57. Verzoek NLDA - Instituut Defensie Leergangen, namens leergangdeelnemers aan Top Defensie Vorming 2017/2018, om gesprek met vaste commissie voor Defensie d.d. 27 juni 2018

 58. Werkzaamheden van de commissie

  • 16-05-2018 10.00 - 10.45  Technische briefing Grensverleggende IT Defensie met ministerie van Defensie    
  • 16-05-2018 10.45 - 11.30  Technische briefing  Grensverleggende IT Defensie met BIT 
  • 17-05-2018 09.30 - 10.30  Gesprek   Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn     
  • 17-05-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 18-05-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  MIVD    
  • 23-05-2018 10.00 - 13.00  Algemeen overleg  Personeel Defensie    
  • 24-05-2018 09.45 - 12.15  Uitreiking Herinneringsmedaille Internationale Missies (HIM)   
  • 24-05-2018 10.30 - 11.30  Technische briefing  Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag Ministerie van Defensie 2017 
  • 24-05-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Behoeftestelling project ‘Verwerving Combat Support Ship (CSS)’   
  • 24-05-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Behoeftestelling van het project ‘Vervanging Close-In Weapon System’    
  • 24-05-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Behoeftestelling van het project ‘ESSM Block 2: Verwerving en integratie’    
  • 24-05-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Behoeftestelling van het project ‘Vervanging M-fregatten’   
  • 24-05-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Behoeftestelling van het project ‘Verwerving Softkill Torpedo Defensiesysteem’   
  • 24-05-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Hydrografische Opnemingsvaartuigen’    
  • 24-05-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Behoeftestelling van het project ‘Vervanging 127 mm kanon Luchtverdedigings- en Commandofregatten’   
  • 24-05-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Behoeftestelling van het project ‘Vervanging CBRN Detectie, Identificatie en Monitoring’   
  • 24-05-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Project Levensduurverlenging geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor grondgebonden eenheden’     
  • 24-05-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Behoeftestelling van het project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’  
  • 24-05-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Behoeftestelling van het project ‘Vervanging gevechtsuitrusting’   
  • 24-05-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Behoeftestelling van het project ‘Apache Remanufacture’    
  • 24-05-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Zr.Ms. Johan de Witt’    
  • 24-05-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Fennek’    
  • 24-05-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Behoeftestelling van het project ‘Vervanging maritiem Surface-to-Surface Missile’  
  • 24-05-2018 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  Aanbieding rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Defensie (X) (AR)    
  • 24-05-2018 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  Jaarverslag Ministerie van Defensie 2017   
  • 24-05-2018 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  Aanbieding rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Defensie (X) (aan de Regering)   
  • 24-05-2018 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  Slotwet Ministerie van Defensie 2017 
  • 24-05-2018 13.00 - 15.45  Rondetafelgesprek  Defensienota 2018    
  • 28-05-2018 13.30 - 17.30  Notaoverleg  Defensienota 2018   
  • 30-05-2018 09.30 - 10.30  Gesprek  MIVD  (gewijzigd tijdstip)  
  • 30-05-2018 12.00 - 12.00  Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Verlenging termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens Luchtvaartwet militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden   DEF  
  • 30-05-2018 14.00 - 16.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële   DEF  
  • 31-05-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 31-05-2018 11.30 - 12.30  Gesprek  Middelbare Defensie Vorming (MDV)    
  • 31-05-2018 14.45 - 15.45  Gesprek  Jaarverslag Inspecteur Militaire Gezondheidzorg (IMG) 2017    
  • 31-05-2018 16.00 - 17.00  Gesprek  Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) 2017     
  • 06-06-2018 16.00 - 17.00  Gesprek  Veteranenombudsman (nieuwe datum) 
  • 13-06-2018 13.00 - 15.00  Algemeen overleg  ICT    
  • 13-06-2018 16.00 - 17.00  Technische briefing  Commissiebriefing door rapporteurs jaarverslag Defensie 2017    
  • 14-06-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 15-06-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  DOSCO: thema personeelsbeleid (behoud en werving)    
  • 19-06-2018 18.00 - 20.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad    
  • 20-06-2018 10.00 - 13.00  Wetgevingsoverleg  Jaarverslag 2017 ministerie van Defensie    
  • 21-06-2018 13.00 - 17.00  Algemeen overleg  Materieel Defensie (tijdstip gewijzigd)   
  • 25-06-2018 14.00 - 16.15  Rondetafelgesprek Veteranen    
  • 26-06-2018 17.00 - 22.00  Notaoverleg  Veteranen
  • 27-06-2018 11.00 - 12.00  Technische briefing  Onderzoek Mali door AR (nieuw ingepland)  
  • 28-06-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  Zomerreces: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018   
  • 03-09-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  Commando Zeestrijdkrachten (CZSK)   
  • 13-09-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 27-09-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 27-09-2018 13.00 - 15.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële     
  • 05-10-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  Commando Landstrijdkrachten (CLAS)   
  • 11-10-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  Herfstreces: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018       
  • 08-11-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 22-11-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 06-12-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 20-12-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019
 59. Werkbezoek commissie naar Duitsland

  Werkbezoek plannen op maandag 11 juni 2018, indien voldoende leden zich aanmelden. Hiertoe zal een e-mailinventarisatie worden gedaan.
 60. Rondvraagpunt van het lid Diks om antwoorden op schriftelijke vragen inzake voorgenomen verhuizing Van Braam Houckgeestkazerne te agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie van 21 juni 2018

  Te behandelen: