Woensdag 22 juni

00:01 - 18:30 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

TEN-T-dagen + side-event 21 juni businessconferentie spoorgoederencorridors voorafgegaan door ministersbijeenkomst 20-22 juni

Werkbezoek
Rotterdam
00:01 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2016

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
10:00 - 11:30 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Technische briefing door ACM over marktverkenning verbetering HSL-vervoer

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
10:00 - 13:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Risicoverevening/risicoselectie

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 10:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Verzoek uitstel AO vreemdelingen- en asielbeleid 23 juni 2016

E-mailprocedure
10:30 - 12:30 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Algemeen overleg
Klompezaal
10:30 - 13:30 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Strafrechtelijke onderwerpen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:30 - 10:45 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Aanbieding van pamflet door GroentenFruit Huis en NFO m.b.t. de financiƫle situatie van de fruitsector

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
11:00 - 13:30 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Landbouw- en Visserijraad op 27 en 28 juni 2016

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
11:00 - 12:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 12:00 uur

Defensie

Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2015

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag (34108-25)

Inbreng schriftelijk overleg
13:00 - 19:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Jaarverslag en Onderwijsverslag 2015

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal
13:00 - 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SER - Toelichting op pensioenadvies

Gesprek
Klompezaal
13:30 - 16:30 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 19:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Jaarverslag en Onderwijsverslag 2015 (verplaatst naar 13.00 uur)

Wetgevingsoverleg
tot 14:00 uur

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Verzoek om AO Jaarrapportage bedrijfsvoering rijk om te zetten in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
14:00 - 15:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voortgang trekkingsrechten PGB

Technische briefing
Thorbeckezaal
14:00 - 17:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsongeschiktheid

Algemeen overleg
Klompezaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van lid Agema om een reactie van de staatssecretaris op voorstel van PerSaldo inzake een Budgethoudersvariant Trekkingsrechten 2016

E-mailprocedure
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden - 34478

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Duurzaamheid en milieu (verplaatst naar 7 september)

Algemeen overleg
14:30 - 16:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 19:15 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Rapport commissie-Wolfsen

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal
tot 16:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek om het algemeen overleg over arbeidsmarktdiscriminatie (op donderdag 23 juni 2016) uit te stellen

E-mailprocedure
tot 16:00 uur

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Verzoek om de minister van Financiƫn uit te nodigen voor het algemeen overleg Hypotheekverstrekking

E-mailprocedure
tot 16:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek om feitelijke vragenronde over de AOW en bezette gebieden in Israel

E-mailprocedure
16:00 - 17:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie over toestaan doorgeleverde bereidingen (29477-372)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
17:00 - 19:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Periode

tot Toepassen