Algemeen overleg : Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk

De vergadering is geweest

22 juni 2016
13:30 - 16:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
Spreektijd per fractie: 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Kamp
  minister van Economische Zaken

Deelnemers

 • I.S.H. de Caluw√© (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • K. Verhoeven (D66)
 • J.S. Monasch (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Ronnes en Vermue over een wettelijke rente bij overschrijding van de betalingstermijn

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Proces van actualisering van de Nederlandse Corporate Governance Code en aanbieding rapport 'Monitoring Commissie Corporate Governance Code Rapport boekjaar 2014'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kansen voor het eco-innovatieve midden- en kleinbedrijf in Horizon 2020 en de Europese Structuur- en Investeringsfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgangsrapportage Retailagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorjaarsrapportage regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken Regeling Ammoniak en Veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Gebruik van het financieringsinstrumentarium

  Te behandelen:

  Loading data