Wetgevingsoverleg : Jaarverslag en Onderwijsverslag 2015

De vergadering is geweest

22 juni 2016
13:00 - 19:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
i.v.m. wijziging verruiming spreektijd deel 1

Indeling WGO:

Deel 1.  Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 en Slotwet OCW 2015 (13.00 - ca. 14.15 uur)
 • Inbreng van rapporteurs + antwoord regering + dechargeverlening (gezamenlijke spreektijd ca. 30 à 40 min rapporteurs; antwoord 30 à 40 minuten)
Deel 2.  Onderwijsverslag 2015/2016 (ca. 14.15 - 19.00 uur)
 • ca. 14.15 uur: eerste termijn Kamer  + antwoord regering (spreektijd 8 minuten per fractie + interrupties; korte schorsing ca. 15.45-15.55 uur, antwoord minister + staatssecretaris 90 minuten)
 • korte pauze ca. 17.30 - 17.45 uur
 • ca. 17.45 uur: tweede termijn Kamer (eventuele moties)+ antwoord regering (spreektijd 2 minuten per fractie; antwoord minister + staatssecretaris  45 minuten)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. Bussemaker
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • L. Ypma (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • K.C.J. Straus (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (VIII)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Onderwijsverslag 2014-2015 (De Staat van het Onderwijs) van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding rapport OESO-stelselreview

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding Jaarverslag 2015 van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsdoorlichting ‘Prestaties van leerlingen en studenten omhoog’ 2010-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting ‘Prestaties van leerlingen en studenten omhoog’ 2010-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over de nieuwe regeling Beleggen en Belenen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nieuwe regeling Beleggen en Belenen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding Beleidsdoorlichting schatkistbankieren

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data