Rondetafelgesprek : Rapport commissie-Wolfsen

De vergadering is geweest

22 juni 2016
16:00 - 19:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlage

Deelnemers

 • F. van Oosten (VVD)
 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)
 • M. van Nispen (SP)
 • J.C.M. Swinkels (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding rapport Commissie-Wolfsen "Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand”

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie op het rapport "Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand"

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Volgens onderstaand schema:

            Blok 1: Commissie-Wolfsen (16.00 – 16.30 uur)
   
  • Dhr. A. Wolfsen , voorzitter Commissie Onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel (commissie-Wolfsen)
    
    
   Blok 2: Organisaties (16.30 -17.00 uur)
    
  • Dhr. H. Gerritsen, Raad voor Rechtsbijstand
  • Dhr. F. Bakker, Raad voor de Rechtspraak
    
    
   Blok 3: Praktijk (17.00 – 18.30 uur)
    
  • Dhr. A. Moerman, Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden
  • Dhr. J.A. Waal, Juridisch Loket
  • Dhr. B. van Tongeren, Nederlandse Orde van Advocaten
  • Dhr. R. Feiner, Vereniging Sociaal Advocatuur Nederland
  • Mw. A. van Haga, Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators
  • Dhr. W. Eikelboom, Vereniging Asieladvocaten en –Juristen Nederland
  • Dhr. E. Thomas, Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
  • Dhr. E. Steller, Vereniging van Strafrechtadvocaten Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten
    
    
   Blok 4: Wetenschap (18.30 - 19.15 uur)
    
  • Dhr. J. M. Barendrecht, Universiteit Tilburg
  • Mw. M. ter Voert, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
  • Dhr. T. Barkhuysen, Universiteit van Leiden en advocaat bij Stibbe
  • Mw. M. Westerveld, Universiteit van Amsterdam
    
 4. 4

  Position paper vFAS t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Rapport commissie-Wolfsen d.d. 22 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Position paper NOvA t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Rapport commissie-Wolfsen d.d. 22 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Position paper M. Westerveld t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Rapport commissie-Wolfsen d.d. 22 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Position paper NVJSA t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Rapport commissie-Wolfsen d.d. 22 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Position paper Raad voor de rechtspraak t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Rapport commissie-Wolfsen d.d. 22 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Position paper VSAN t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Rapport commissie-Wolfsen d.d. 22 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Position paper LOSR - Sociaal Werk Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Rapport commissie-Wolfsen d.d. 22 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Position paper RvR t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Rapport commissie-Wolfsen d.d. 22 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Position paper VAJN t.b.v. rondetafelgesprek Rapport commissie-Wolfsen d.d. 22 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Position paper het Juridisch Loket t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Rapport commissie-Wolfsen d.d. 22 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Position paper HiiL t.b.v. rondetafelgesprek Rapport commissie-Wolfsen d.d. 22 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Position paper M. ter Voert t.b.v. rondetafelgesprek Rapport commissie-Wolfsen d.d. 22 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven