Woensdag 18 mei

10:00 - 12:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Extra JBZ-Raad op 20 mei 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 11:30 uur

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken dd 24 mei 2016

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 12:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Extra JBZ-Raad op 20 mei 2016 (zal geen doorgang vinden)

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10:00 - 11:00 uur

Buitenlandse Zaken

junior diplomaten Clingendael

Bijzondere procedure
Klompezaal  (besloten)
10:00 - 12:00 uur

Binnenlandse Zaken

Rechtspositie politieke ambtsdragers (verplaatst naar 25 mei 2016)

Algemeen overleg
10:15 - 11:15 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu - verplaatst naar 16.00 uur ivm aanbieding Jaarverslagen -

Procedurevergadering
10:15 - 11:45 uur

Commissie voor de Werkwijze

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering
Geannuleerd
10:45 - 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Hernieuwde voorhang ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Defensie

Jaarplan 2016 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Extra JBZ-Raad op 20 mei 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
12:00 - 13:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vilans inzake concept-visie KISS n.a.v. het werkbezoek Rondje Regelarm

Gesprek
Suze Groenewegzaal
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik (implementatie van richtlijn nr. 2014/28/EU)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13:00 - 14:30 uur

Financiën

Besloten gesprek met een delegatie uit het Finse parlement

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:30 uur

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Woononderwerpen (AO is vervallen op 18 mei en is samengevoegd met het AO Staat van de Volkshuisvesting) Nieuwe datum is 25 mei van 13.00 tot 18.00 uur.

Algemeen overleg
14:00 - 16:00 uur

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Krimp en bevolkingsdaling (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
14:00 - 16:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vervolg Onderwijs2032

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 16:00 uur

Binnenlandse Zaken

Bedreigingen van publieke ambtsdragers

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Aletta Jacobszaal
14:30 - 17:30 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Privacy

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
15:00 - 16:30 uur

Financiën

Algemene Rekenkamer: Verantwoordingsonderzoek 2015; rijksbrede resultaten, jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Verklaring 2016.

Technische briefing
Troelstrazaal  (besloten)
15:00 - 18:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Privacy

Algemeen overleg
16:00 - 18:00 uur

Defensie

Sourcing, IV/ICT en ERP (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
16:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompezaal
16:45 - 17:30 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën (Let op! afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Periode

tot Toepassen