Debat geweest
18 mei 2016 | 10:45 - 12:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 18 mei 2016 - 10.45-12.00 uur - LET OP - afwijkend tijdstip
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS van 18 mei 2016

Deelnemers


Agendapunten

2
3
Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren

Te behandelen:

7
14
Aanbieding van de uitkomsten van de tussenevaluatie van de subsidieverstrekking aan organisaties die slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk en binnen instellingen voor jeugdhulp en pleegzorg ondersteunen

Te behandelen:

16
19
Aanbieding afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over de wijze waarop wordt omgegaan met de overschrijding van het mbi-omzetplafond voor de medisch-specialistische zorg voor het jaar 2013

Te behandelen:

24
35
Verzoek van het lid van Gerven om een spoed-algemeen overleg inzake de overgenomen motie van de leden Leijten en Van Gerven over toestaan van doorgeleverde bereidingen (29477-372)

Te behandelen:

40
Verzoek om van het lid Keijzer om reactie van de staatssecretaris op Twitter berichten d.d. 17 mei 2016 dat Wlz-budgetten via PGB er tientallen procenten op achteruit gaan

Te behandelen:

41
Verzoek van het lid Leijten om een reactie van de minister op een artikel op NPO.nl d.d. 17 mei 2016 over Privacywaakhond tikt ziekenhuizen op de vingers

Te behandelen:

42