Debat geweest
18 mei 2016 | 16:45 - 17:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën (Let op! afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën (Let op! afwijkend tijdstip)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 18 mei 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 18 mei 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 28 april 2016 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
4
BOR/Bureau Wetgeving/staf-notitie Wetgevingsrapport Comptabiliteitswet 2016 (34 426)
16
Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Intensivering toezicht en invordering bij de Belastingdienst; Voorbeeld van een ‘business case’ bij de rijksoverheid"

Te behandelen:

17
Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
18
Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën)

Te behandelen:

19
Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën dan Financiën
20
Stukken jaarverantwoording 2015

Details

 • Op woensdag 18 mei 2016, verantwoordingsdag, zijn de verantwoordingstukken 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. Hieronder de stukken die door de commissie Financiën worden behandeld.
 • Eerder is besloten tot de volgende wijze van behandeling:
  • Woensdag 18 mei 2016 van 15.00 - 16.30 uur - besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer: Verantwoordingsonderzoek 2015; rijksbrede resultaten, jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Verklaring 2016
  • Donderdag 26 mei 2016 - plenair verantwoordingsdebat met de minister-president en de minister van Financiën
  • Donderdag 26 mei 2016 om 14.00 uur - inbrengtermijn verslagen slotwetten 2015, feitelijke vragen jaarverslagen en Rekenkamerrapporten (aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk vrijdag 3 juni 2016 bij de Kamer in te dienen)
  • Woensdag 8 juni 2016 een wetgevingsoverleg onder voorbehoud dat afhankelijk van het verloop van het verantwoordingsdebat (al dan niet fractievoorzittersdebat) wordt besloten of het wetgevingsoverleg doorgang vindt.
   Tijdens de procedurevergadering bleek dat de financieel woordvoerders het verantwoordingsdebat zullen voeren. Daarop is besloten om het wetgevingsoverleg van 8 juni 2016 te annuleren.

Te behandelen:

28
Lijst met nieuwe EU-voorstellen (FIN), week 16, 17 en 18, 2016
32