Woensdag 20 april

09:30 - 11:30 uur

Buitenlandse Zaken

Audit- en inspectieprocedures zoals die door het ministerie worden gevolgd (tot nader order uitgesteld).

Technische briefing
ministerie van Buitenlandse Zaken, Bezuidenhoutseweg 67  (besloten)
10:00 - 13:00 uur

Binnenlandse Zaken

Rondetafelgesprek over biometrische data in paspoorten

Rondetafelgesprek
Statenlokaal
10:00 - 13:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kwaliteitszorg cure

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 13:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pensioenonderwerpen

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EHS/Natuur

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 11:30 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Gesprek met de commissie-Samson

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
10:30 - 13:00 uur

Financiën

Stand van zaken beleggingsverzekeringen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
11:00 - 12:00 uur

Europese Zaken

Besloten gesprek met voorzitter commissie Europese Zaken uit Slowakije

Gesprek
Den Uylzaal  (besloten)
tot 12:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Feitelijke vragen naar aanleiding van gesprekken over ouderrecht en kinderopvang

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Ontwerpbesluit differentiatie transport elektriciteit

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

IOB-evaluatie NIMD verplaatst naar 15.00 uur

Algemeen overleg
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 19:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Actieplan mbo 2011-2015

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden in verband met de uitvoering van richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 mei 2009 (PbEU 2009, L 122), houdende herschikking van richtlijn 94/45/EG, inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers - 32705

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen met betrekking tot de één-locatie-eis en de terugbetalingsplicht kinderopvangtoeslag voor ouders over het kalenderjaar 2010 - 32693

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wet houdende opheffing van het Spaarfonds AOW-32696

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 15:30 uur

Financiën

Gesprek met de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Gesprek
Thorbeckezaal
14:00 - 15:00 uur

Buitenlandse Zaken

WRR-rapport 'Aan het buitenland gehecht'

Gesprek
Statenlokaal  (besloten)
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de verhoging van de leeftijd waarop gerechtsdeurwaarders van rechtswege ontslag wordt verleend (32723)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 16:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Veiligheid in en rond het onderwijs (verplaatst naar 27 april 2011)

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:30 - 15:15 uur

algemene commissie Jeugdzorg

Procedurevergadering Jeugdzorg

Procedurevergadering
15:00 - 16:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstel Wijziging Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidsbepalingen - 32477

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
15:00 - 16:30 uur

Buitenlandse Zaken

IOB-evaluatie NIMD

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
15:00 - 15:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Statenlokaal  (besloten)
15:30 - 17:30 uur

Rijksuitgaven

Verbetering verantwoording en begroting

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:30 - 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Extra Procedurevergadering

Procedurevergadering
Statenlokaal  (besloten)
15:30 - 16:30 uur

Europese Zaken

Staatssecretaris voor Europese Zaken van Polen, mevr. Bernatowicz

Gesprek
Suze Groenewegzaal
15:30 - 18:30 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Eerste voortgangsbericht 2011 over de aanpak van kinderpornografie (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
tot 16:00 uur

Buitenlandse Zaken

Focusbrief ontwikkelingssamenwerking

Inbreng feitelijke vragen
16:00 - 18:00 uur

Buitenlandse Zaken

Onderzoek inzake beweringen informant SNV verplaatst naar 16.30 uur

Algemeen overleg
16:30 - 18:00 uur

Buitenlandse Zaken

Onderzoek inzake beweringen informant SNV

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:30 - 18:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EU2020 en Nationaal Hervormingsprogramma

Algemeen overleg
Statenlokaal
tot 17:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reactie op moties en toezegging op terrein primair en voortgezet onderwijs naar aanleiding van begrotingsbehandeling OCW (verplaatst naar 17 mei)

Inbreng schriftelijk overleg
18:00 - 21:00 uur

Defensie

Aanschaf tweede F-35 testtoestel

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen