Technische briefing

Wetsvoorstel Wijziging Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidsbepalingen - 32477

Technische briefing: "Wetsvoorstel Wijziging Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidsbepalingen - 32477"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convo technische briefing 20 april 2011; Wijz. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 - 32477

Deelnemers


Gerelateerde zaken