Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek over biometrische data in paspoorten

Rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek over biometrische data in paspoorten"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Biometrische gegevens d.d. 20 april 2011

Deelnemers


Agendapunten

1
Beleidsontwikkeling en uitvoering 10.00-11.00 uur

Details

- Hr. Meijboom, CIO Politie
- Hr. Grijpink, voormalig raadsadviseur Alg. Justitiële Strategie
- Hr. Meesters, NVVB en Burgerzaken en Basisregistratie Gem. Rotterdam
- Mw. L. de Leeuw, voormalig ambtenaar/projectleider bij MinBZK verantwoordelijk voor haalbaarheidsstudie naar toepasbaarheid van biometrie op reisdocumenten o.v.

2
Toezicht en controle 11.00-11.30 uur

Details

- Hr. Moraal, College van Procureurs Generaal
- Mw. Beuving, College Bescherming Persoonsgegevens

3
Onderzoek en reflectie 11.30-13.00 uur

Details

- Hr. Van Renesse, Security Specialist (voormalig TNO)
- Hr. Snijder, European Biometrics Group
- Hr. Veldhuis, onderzoeker biometrie Universiteit Twente
- Hr. Munnichs, Rathenau Instituut
- Hr. Böhre, onderzoeker WRR
- Mw. Eijkman, Universiteit Leiden
- Hr. Ruifrok, teamleider audio, beeldonderzoek en biometrie bij het NFI