Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen met betrekking tot de één-locatie-eis en de terugbetalingsplicht kinderopvangtoeslag voor ouders over het kalenderjaar 2010 - 32693

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen met betrekking tot de één-locatie-eis en de terugbetalingsplicht kinderopvangtoeslag voor ouders over het kalenderjaar 2010 - 32693"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convo inbr. versl. wv Wijz. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen - 32693

Agendapunten

1
Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen met betrekking tot de één-locatie-eis en de terugbetalingsplicht kinderopvangtoeslag voor ouders over het kalenderjaar 2010

Te behandelen: