Donderdag 10 september

09:30 - 13:15 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Omvorming ProRail tot zbo. Het programma is aangepast naar aanleiding van de coronamaatregelen van de Kamer per 1 september 2020

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 11:00 uur

Defensie

Herwijnen

Technische briefing
Thorbeckezaal
tot 10:00 uur

Buitenlandse Zaken

E-mailprocedure: voorstel verzoek brief minister reactie op berichtgevingen over terugtrekken deel troepen VS uit Irak

E-mailprocedure
11:15 - 13:00 uur

Defensie

Herwijnen

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
11:30 - 12:30 uur

Europese Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4
13:00 - 13:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbereidingsgroep wachttijden en wachtlijsten in de zorg

Vergadering
13:30 - 14:30 uur

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Update renovatie van het Vredespaleis

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 18:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Wet Mobiliteitsfonds

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
14:00 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Brand vluchtelingenkamp Lesbos (verplaatst naar 17.00 uur)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake corona maatregelen) (TK 35553)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector (TK 29453-518)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Verkiezingen met inachtneming van COVID-19 (TK 35165-25)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen (35501)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (TK 35544)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in verband met het verlengen van de geldingsduur van de voorzieningen in de artikel 33 en 34 van die wet (35549)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele wijzigingen in het belang van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling bij de hoogste rechtscolleges (amicus curiae en kruisbenoemingen) (35550)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Acties lood in drinkwater (TK 27625-506)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet) (TK 35518)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (35498) (verplaatst naar 24 oktober 2020)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:15 - 14:45 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4
14:30 - 17:30 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee) meeting to be held by videoconference

Vergadering
by videoconference  (besloten)
14:30 - 15:30 uur

Justitie en Veiligheid

Griekse minister voor migratie (wordt tot nader order uitgesteld)

Gesprek
Geannuleerd
15:00 - 17:00 uur

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken dd 22 september 2020 (verplaatst naar 8 september 2020)

Algemeen overleg
15:15 - 16:15 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
K4
tot 16:00 uur

Buitenlandse Zaken

AVVN (verplaatst naar 16 september)

Inbreng schriftelijk overleg
16:30 - 19:30 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw en Visserijraad op 21 en 22 september 2020 - omgezet in schriftelijk overleg op 14 september 2020

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 16:55 uur

Justitie en Veiligheid

Verzoek van het lid Becker om het AO Brand vluchtelingenkamp Lesbos tot 18.00 uur uit te stellen

E-mailprocedure
17:00 - 20:00 uur

Justitie en Veiligheid

Brand vluchtelingenkamp Lesbos (verplaatst naar 18.00 uur)

Algemeen overleg
tot 17:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verzoek omzetten algemeen overleg RBZ/Handel in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
tot 18:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek vh lid Heerema om een begrotingsonderzoek te plannen inzake de Lerarenbeurs + benoeming rapporteur uit oppositiefractie

E-mailprocedure
18:00 - 21:00 uur

Justitie en Veiligheid

Brand vluchtelingenkamp Lesbos

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen