Donderdag 3 oktober

00:01 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 4e deelsessie 2019

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
09:00 - 12:00 uur

Buitenlandse Zaken

Kernwapenbeleid UITGESTELD

Algemeen overleg
09:00 - 23:59 uur

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Autumn meeting

Werkbezoek
Marrakesh  (besloten)
09:00 - 12:00 uur

Buitenlandse Zaken

Iran

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
09:00 - 10:00 uur

Koninkrijksrelaties

Technische briefing door twee ambtenaren ministerie BZK, Henk Kamp (Cft) en dhr. P.J. van Roon (Cft) over de risico’s voor Nederland van de financiële situatie op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)
09:00 - 10:00 uur

Tijdelijke commissie Digitale toekomst

Vergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
09:00 - 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rapporteurs Begrotingsonderzoek

Vergadering
09:45 - 10:15 uur

Financiën

Extra procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 13:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ambulancezorg/Acute zorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 11:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

PFAS-stoffen

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)
tot 10:00 uur

Financiën

Verzoek van de leden Lodders (VVD), Omtzigt (CDA), Van Weyenberg (D66) en Bruins (ChristenUnie) over onderzoeken bij de Douane naar corruptie

E-mailprocedure
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10:00 - 13:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Onregelmatigheden publieke uitgaven Mali

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

Formele JBZ-Raad 7 en 8 oktober (Luxemburg)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
11:00 - 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gesprek met het Veterinair Forensisch team

Gesprek
Aletta Jacobszaal
11:30 - 12:30 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Regels ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na een daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in regelgeving op te nemen (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven) (TK 35247)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00 - 13:00 uur

Koninkrijksrelaties

Technische briefing door de Algemene Rekenkamer over de te ontvangen brief houdende Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2020 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) (o.b.v. de nu beschikbare informatie is er onvoldoende basis voor de ARK om een begrotingsbrief KR op te stellen. Daarmee komt de briefing te vervallen.

Technische briefing
Geannuleerd
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorhang ontwerp Loodsplichtbesluit 2021

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 13:00 uur

Koninkrijksrelaties

Technische briefing door de Voortgangscommissie Sint Maarten

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
12:00 - 14:30 uur

Justitie en Veiligheid

Formele JBZ-Raad 7 en 8 oktober (Luxemburg) (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:00 - 15:30 uur

Binnenlandse Zaken

Renovatie Binnenhof (conform de besluitvorming in de e-mailprocedure van 30/9 wordt het AO tot nader order geannuleerd)

Algemeen overleg
13:15 - 13:45 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep rapporteur Natuur

Vergadering
Schoutenkamer  (besloten)
13:15 - 16:15 uur

Justitie en Veiligheid

Jaarwisseling (is verplaatst naar 9 oktober 2019)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Financiën

Monitor exportkredietverzekeringen 2018

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Financiën

Verkenning markt voor groene financiering

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 15:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Mobiliteitsfonds en de invloed op de MIRT-systematiek

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (35300-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Politieke verantwoordelijkheid mbt nevenfuncties van leden van het Koninklijk Huis

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (35300-B)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (35300-VII)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020 (35300-C)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard (35262)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (35300-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging) (35263)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wijziging Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Financiën

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:30 - 17:00 uur

Buitenlandse Zaken

Technologisch nieuwe wapensystemen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:00 - 15:30 uur

Europese Zaken

Werkbezoek Londen (geannuleerd ivm plenaire overlap)

Delegatievergadering
Geannuleerd
tot 16:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs - 35074-69

Inbreng schriftelijk overleg
tot 16:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek om brief Nadere uitwerking ambities voor het reduceren van kinderarmoede te agenderen voor AO Armoede- en schuldenbeleid op 10 oktober 2019

E-mailprocedure
16:30 - 18:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gesprek met het Adviescollege Stikstofproblematiek over het eerste advies van het college

Gesprek
Groen van Prinstererzaal
18:00 - 20:00 uur

Europese Zaken

Nederlandse belangenbehartiging in de EU

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen