Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlands Zaken op 3 oktober 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie BiZa 3 oktober 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 3 oktober 2019
3
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020

Te behandelen:

40
47
Stafnotitie - wijziging Awb i.v.m. modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, te betrekken bij de procedurevergadering van 3 oktober 2019
51
Verzoek van het lid Den Boer (D66) om aan de Minister BZK een schriftelijke reactie te vragen op de berichtgeving ten aanzien van de financiering van politieke partijen voorafgaand aan de parlementaire behandeling van de begroting BZK

Te behandelen:

52
Verzoek van het lid Smeulders (GL) om een brief te vragen aan het kabinet over het feit dat 200 corporaties bij de belastingdienst bezwaar aantekenen tegen de hen opgelegde verhuurderheffing. Het verzoek is om specifiek in te gaan op de verhouding tussen de bepalingen uit de Woningwet en de wettelijke grondslag voor de verhuurderheffing. Graag vóór het AO Evaluatie Woningwet op 15 oktober a.s.

Te behandelen:

53
Verzoek van dhr Middendorp (VVD) en mevr den Boer (D66)om een Rondetafelgesprek te organiseren over het zogenaamd “digitaal nalatenschap”, voorafgaand aan het algemeen overleg over de Wet op de Lijkbezorging op 26 november a.s.

Te behandelen:

54
Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om de minister BZK een reactie te vragen over de verkiezingssoftware die niet gereed zal zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021, vóór einde maandag 7 oktober 2019

Te behandelen:

55
Verzoek van het lid Van Eijs (D66) om na ommekomst van de nota naar aanleiding van het verslag het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet aan te melden voor plenaire behandeling

Te behandelen:

56
Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om de minister BZK een rappel te sturen over de uitvoering van motie 35022 (Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties)

Te behandelen:

57
Stafnotitie - Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies
58
Voorstel van de Benoemingscommissie inzake de werving van een lid van de Afdeling Klachtbehandeling van de CTIVD

Details

Besluit: De commissie stemt in met de voorstellen van de Benoemingscommissie.