Gesprek

Gesprek met het Adviescollege Stikstofproblematiek over het eerste advies van het college

Gesprek: "Gesprek met het Adviescollege Stikstofproblematiek over het eerste advies van het college "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie gesprek met het Adviescollege Stikstofproblematiek over het eerste advies van het college op 3 oktober 2019; zaak aan agenda toegevoegd

Deelnemers


Agendapunten

1
Gesprek met het Adviescollege Stikstofproblematiek over het eerste advies van het college over oplossingen voor de stikstofproblematiek voor de kortere termijn

Te behandelen: