03
okt
Besloten debat
3 oktober 2019 14:00
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wijziging Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download convo inbreng verslag wijziging Wet strategische diensten ivm codificatie anti-folterverordening

Agendapunten

1
Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU 2019, L 30) (Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening)

Te behandelen: