Algemeen overleg : Ambulancezorg/Acute zorg

De vergadering is geweest

3 oktober 2019
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • R. Raemakers (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 juni 2019, over patiëntenstops bij spoedzorg in ziekenhuizen (Nos.nl, 12 juni 2019) en antwoorden op enkele vragen over het Jaarverslag 2018 inzake patiëntenstops

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Ziekenhuizen: eisen aan spoedzorg voor ouderen te hoog, kosten dreigen uit de hand te lopen’ uit de Volkskrant van 6 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Contouren toekomstige wetgeving ambulancezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op moties ingediend tijdens het VAO Acute zorg/ambulance zorg van 11 april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over aanrijtijden ambulancezorg in Veliligheidsregio Rotterdam Rijnmond

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Bereikbaarheidsanalyse RIVM 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toekomst van de zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Spoedzorg LUMC/Bronovo van 26 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken moties en toezeggingen AO Spoedzorg LUMC/Bronovo

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven