03
okt
Besloten debat
3 oktober 2019 | 09:00 - 10:00
Procedurevergadering

Vergadering

Procedurevergadering: "Vergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering tijdelijke commissie Digitale toekomst - 3 oktober 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Bevindingen n.a.v. kennisbijeenkomsten

Details

Doel van dit agendapunt is om, a.d.h.v. onderstaande stafnotitie, nadere focus aan te brengen in (de uitvoering van) het onderzoek o.b.v. de kennisbijeenkomsten van juli en september. 
Tijdens de procedurevergadering van 17 oktober kunnen dan knopen doorgehakt worden over de nog uit te (doen) voeren literatuurstudie, de te organiseren werkbezoeken et cetera.
3
Internet Governance Forum (IGF)

Details

Van 25 tot 29 november 2019 vindt het jaarlijkse Internet Governance Forum plaats, deze keer in Berlijn. Aangezien de thematiek die daar besproken wordt veel onderdelen van het onderzoek van de TCDT raakt stelt de commissiestaf u voor om (een afvaardiging van) de commissie een werkbezoek aan het IGF te laten brengen. Omdat het IGF van maandag tot en met vrijdag plaatsvindt wordt voorgesteld om een tweedaags werkbezoek te organiseren, van maandag 25 tot dinsdag 26 november. Indien u hiermee instemt zal de commissiestaf een programma opstellen met onderdelen die voor de commissie het interessantst kunnen zijn. Het volledige programma vindt u in deze link: https://igf2019.intgovforum.org/.
4
Overzicht komende bijeenkomsten op het gebied van digitalisering
5
Security Awareness Week in TK

Details

Ter informatie: Oktober is de Europese maand van de cyberveiligheid. Tussen 14 en 18 oktober vinden in de Tweede Kamer twee activiteiten plaats om het belang van informatiebeveiliging en de AVG opnieuw onder de aandacht te brengen bij alle Kamerbewoners.
6
Verzoek om deelname aan interview i.v.m. onderzoek voor boek over wetgeving en digitalisering