Commissievergaderingen

Donderdag 23 mei 2024

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Rules of Procedure

Vergadering
Vilnius, Litouwen (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Ontwikkeling en beschikbaarheid van geneesmiddelen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024 en Informele NAVO ministeriële van 30 en 31 mei 2024 (Let op: tijdstip gewijzigd)

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Illegale content en producten op Telegram

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek van rapporteurs Jaarverslag SZW 2023 met de Algemene Rekenkamer

Vergadering
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

FBNed en Stichting Familie Onderneming over het SEO-onderzoeksrapport "De maatschappelijke bijdrage van familiebedrijven in beeld"

Gesprek
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals

Technische briefing
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

Besloten Bijeenkomst Auditcomité (rapporteurs begrotingen en jaarverslagen in vaste commissies) (D3.22 Dreeskamer)

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Kinderbijslag en kindgebonden budget - wordt omgezet in schriftelijk overleg op 29 mei 2024

Commissiedebat
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Algemene Rekenkamer inzake Vervanging onderzeebootcapaciteit

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:15 - 13:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Technische briefing
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Postmarkt (uitgesteld wegens plenaire agenda)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Deltafonds (J)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag van de Koning 2023 (TK 36560-I-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 36560-IIB-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Staten-Generaal (vragen aan de regering) (TK 36560-IIA-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023 (TK 36560-IIB-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

AR-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 (36560-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 36560-VII-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (vragen aan de regering) (TK 36560-VII-2

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Defensiematerieelbegrotingsfonds (vragen aan Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - vragen aan de Algemene Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Defensie (vragen aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij ministerie van Defensie (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Koning (vragen aan de regering) (TK 36560-I-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Mobiliteitsfonds 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Provinciefonds (vragen aan de regering) (TK 36560-C-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Deltafonds 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Rondetafelgesprek over risicoprofilering in het handhavingsbeleid

Rondetafelgesprek
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Nationaal Groeifonds - vragen aan de Algemene Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Provinciefonds (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 36560-C-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (36560-VI-2) (vragen aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Staten-Generaal (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 36560-IIA-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Feitelijke vragen over de Slotwetten 2023 van het ministerie EZK, J&V en BZK voor het zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 36560-III-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Deltafonds (J)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (vragen aan minister)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer over de verantwoordingsonderzoeken 2023 van de Algemene Rekenkamer over de ministeries van EZK, JenV en van BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Nationaal Groeifonds - vragen aan de regering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - vragen aan de regering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag 2023 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (vragen aan de regering) (TK 36560-III-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

AR-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - vragen aan Regering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Defensie 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en het Wetboek van Strafrecht in verband met de vervanging van de term «hetero- of homoseksuele gerichtheid» door «seksuele gerichtheid» en explicitering in het Wetboek van Strafrecht van de...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Deltafonds 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Feitelijke vragen over de Jaarverslagen 2023 van het ministerie van EZK, J&V en BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering over de verantwoordingsonderzoeken 2023 van de Algemene Rekenkamer over de ministeries van EZK, JenV en BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (TK 36560-VII-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Gemeentefonds (vragen aan de regering) (TK 36560-B-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023 (TK 36560-III)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Provinciefonds 2023 (TK 36560-C-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Gemeentefonds (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 36560-B-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Gemeentefonds 2023 (TK 36560-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023 (IX)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Mobiliteitsfonds 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Nationaal Groeifonds 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2023 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023 (TK 36560-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Mobiliteitsfonds

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag ministerie van Buitenlandse Zaken 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Staten-Generaal 2023 (TK 36560-IIA-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Thuiszitters en thuisonderwijs

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Provinciefonds 2023 (TK 36560-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Staten-Generaal 2023 (TK 36560-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (TK 36560-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Koning (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 36560-I-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2023 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Mobiliteitsfonds

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) over 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld over 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023, vragen aan regering (R: aan regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023 (TK 36560-III-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 (36560-VI-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) (vragen aan Algemene Rekenkamer en aan regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag ministerie van Defensie 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

AR-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Vragen aan AR

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Gemeentefonds 2023 (TK 36560-B-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (vragen aan de regering) (TK 36560-IIB-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet van de Koning 2023 (TK 36560-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

AR-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vragen aan de Regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet versterking auteurscontractenrecht (36536)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023, vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Defensiematerieelbegrotingsfonds (vragen aan de Regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (36560-VI-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Masterclass met Clingendael/HCSS

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 15:45 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema Natuur en Biodiversiteit

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:45 - 16:15 uur

Voorbereidingsgroep wetgeving: Wijziging omgevingswet (inzake intern salderen)

Vergadering
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

EU: [E-MAILPROCEDURE] Verzoek Parlementsvoorzitter Letland tot medeondertekenen brief aan Parlementsvoorzitter Georgië inzake 'Russische wet'

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Arbitrageprocedure door Shell en ExxonMobil (vertrouwelijk) (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Technische briefing
(verplaatst)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over de Staat van de Rijksverantwoording 2023

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

RTE tot aanbieding jaarverslag 2023

Gesprek
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 21:00 uur

Klimaatakkoord gebouwde omgeving (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:15 - 18:45 uur

Inkomensbeleid en koopkracht

Technische briefing
Thorbeckezaal