Commissiedebat : Klimaatakkoord gebouwde omgeving (tot nader order uitgesteld)

De vergadering is verplaatst

23 mei 2024
17:00 - 21:00 uur
2e HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging agendapunt*

Spreektijd 5 minuten per fractie.

Bijlage