Commissievergaderingen

Dinsdag 10 oktober 2023

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 4de deelsessie 2023

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Convocatie inbreng nader verslag (wetsvoorstel) Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorstel van het lid Belhaj (D66) tot aanpassing van de agenda van het commissiedebat Consulaire zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

SPOED [E-MAILPROCEDURE]: verzoek omzetten CD RAZ in SO

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorkomen van niet-medisch noodzakelijke non-consensuele behandelingen intersekse kinderen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Plannen wetgevingsoverleg suppletoire begroting samenhangende met de Miljoenennota d.d. 16 oktober 2023

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Jaarverslag over EU-begroting 2022 van de Europese Rekenkamer

Gesprek
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Het is tijd voor een X (is verplaatst naar 24 oktober 2023)

Petitie
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Plan International - aanbieding rapport 'State of the World’s Girls 2023'

Petitie
Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

TOPRR aanbieding petitie m.b.t. leesachterstand bij kinderen

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Behoud de afdeling Verloskunde in Zoetermeer

Petitie

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 24 oktober

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang (vaste gezichtencriterium en buitenschoolse opvang)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche EU-voorstel: richtlijn Bedrijven in Europa: Raamwerk voor Belastingen (BEFIT) COM(2023)532

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 15:00 uur

E-MAILPROCEDURE n.a.v. uitkomst besluit commissie Europese Zaken inzake verplaatsing tijdstip CD RBZ - reactietermijn hedenmiddag 15.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over het plan van aanpak inzake het advies over de openbaarheidsregimes bij en de toegang tot de stukken over de Bijlmerramp die zich in het Nationaal Archief bevinden

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Presentatie rapport Commissie van Onderzoek Evacuatieoperatie Kaboel

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Klompézaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 17:00 - 21:00 uur

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 21:00 uur

Zwangerschap en geboorte

Commissiedebat
Troelstrazaal