Commissiedebat : Gewasbeschermingsmiddelen

De vergadering is geweest

10 oktober 2023
17:00 - 21:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 5 MINUTEN
N.a.v. besluitvorming in de strategische procedurevergadering van de commissie LNV van 8 maart 2023 is de nieuwe werkwijze van de commissie dat u zich in Parlis aan dient te melden voor commissiedebatten opdat tijdig duidelijk is hoeveel commissieleden deelnemen aan dit debat en of er derhalve voldoende tijd is ingeruimd voor een ordentelijk debat.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • S.M. Beckerman (SP)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • E.S. Akerboom (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Invullen diverse moties gewasbescherming en Raadswerkgroep voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitkomsten evaluatie van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift vande brief aan PAN Nederland over artikel "Lobby blokkeert duurzaam gebruik pesticides, zeggen milieuorganisaties"

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Invulling voornemens tot loskoppeling van verkoop en advies en een terugkoppeling van de raadswerkgroep over de conceptverordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen``

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  SCoPAFF gewasbescherming 22 en 23 maart 2023 en een terugkoppeling van de bespreking in de raadswerkgroep over de conceptverordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming – voorjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de uitkomst van een kort geding dat een lelieteler in het Drentse Boterveen geen gewasbeschermingsmiddelen meer mag spuiten op zijn lelievelden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ctgb-appreciatie op nieuwe versie van het bijenrichtsnoer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de motie van de leden Vestering en Bromet over tegen de nieuwe Europese toelating van glyfosaat stemmen (Kamerstuk 21501-32-1570)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoord op vragen over de geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 3-5 september 2023 (herbeoordeling van de werkzame stof glyfosaat) (Kamerstuk 21501-32-1567)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken rondom verschillende moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming, waaronder over waterkwaliteit, goedkeuring, toelating en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in mest

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 25 juli 2023 (herbeoordeling van de werkzame stof glyfosaat) (Kamerstuk 21501-32-1565)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoord op vragen over de geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 juli 2023 (herbeoordeling van de werkzame stof glyfosaat) (Kamerstuk 21501-32-1564)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  SCoPAFF-vergadering over regelgeving voor gewasbescherming op 12 en 13 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapportage internationale visitatiecommissie over College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de recente aandacht voor het Ctgb in de media

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Standpunt inzake hernieuwing van de goedkeuring van glyfosaat in de EU

  Te behandelen:

  Loading data