Commissiedebat : Zwangerschap en geboorte

De vergadering is geweest

10 oktober 2023
17:00 - 21:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 4 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.J. Kuipers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • M. van Ooijen
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • J.P. Kwint (SP)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Vervolgaanpak actieprogramma Kansrijke Start 2022-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de zesde voortgangsrapportage Kansrijke start (Kamerstuk 32279-238)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ontwikkelingen neonatale hielprikscreening 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken prenatale screening

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Advies Gezondheidsraad vergunningaanvraag NIPT

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezeggingen m.b.t. vergoeding spraakcomputers en maximering eigen bijdrage extramurale geneesmiddelen en overheveling 20-wekenecho

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de brief over nazorg bij wiegendood en kosten uitvaart van kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Visie op preventie en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsrapportage Aanpak onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarrapportage 2021 van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Jaarrapportage 2021 van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) (Kamerstuk 30371-49)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie evaluatie Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vitamine K profylaxe beleid

  Te behandelen:

  Loading data