Commissievergaderingen

Donderdag 14 september 2023

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 00:01 - 23:00 uur

Oostenrijk en Zwitserland GEANNULEERD

Werkbezoek
Geannuleerd Oostenrijk en Zwitserland

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Equality and Non-discrimination

Werkbezoek
Parijs (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Commissiedebat
Aletta Jacobszaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Affectieschade voor broers en zussen

Bijzondere procedure
Thorbeckezaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:00 - 10:15 uur

Procedurevergadering Commissie Rijksuitgaven (Groen van Prinstererzaal)

Procedurevergadering
(Nog) geen zaal beschikbaar

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 10:15 uur

Verkiezing van een ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Voorbereidingsgroep Natuur en Stikstof (inclusief biodiversiteit)

Vergadering

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Zwangerschap en geboorte (i.v.m. plenaire activiteit tot nader order uitgesteld, zie procedurevergadering 13 september 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

Sadet Karabulut

Verhoor

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Defensie

Tijd vergadering 10:45 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

SER - Naar verdere succesvolle toepassing van sociale innovatie

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Wetenschapstoets Energiewet

Technische briefing
Klompézaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Warmerdam (D66) om de Landelijke Cliëntenraad uit te nodigen voor het gesprek over de knelpuntenbrieven op 28 september 2023

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel Van Esch (PvdD) om inbreng SO Houtstook d.d. 18 september a.s. uit te stellen naar 28 september a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Kabinetsreactie Duurzaam durven denken - Reflectie op de toekenning van middelen uit het Nationaal Groeifonds

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Energiewet

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Geannuleerde vergadering van de begeleidingsgroep pilot burgersignalen (commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven). De vergadering wordt op een later moment ingepland.

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 13:15 - 15:15 uur

Diederik Samsom

Verhoor

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Omgevingswet en de Gaswet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie) (TK 36387)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Kinderen en digitale rechten

Commissiedebat
Klompézaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

OVV-rapport Industrie en Omwonenden

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

Gehandicaptenbeleid (i.v.m. plenaire activiteit tot nader order uitgesteld, zie procedurevergadering 13 september 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 19:30 uur

Verduurzaming van de woningvoorraad en aanpak energiearmoede

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Gesprek met Oekraïense delegatie over illegale deportaties van Oekraïense kinderen naar Rusland

Bijzondere procedure
Groen van Prinstererzaal