Rondetafelgesprek : OVV-rapport Industrie en Omwonenden

De vergadering is geweest

14 september 2023
14:00 - 16:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
De volgende leden hebben zich aangemeld: Haverkort (VVD), Hagen (D66), Vedder (CDA), Beckerman (SP) – onder voorbehoud, Bouchallikht (GL), Van Esch (PvdD) en Van der Plas (BBB) – onder voorbehoud.

Bijlage

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  OVV-rapport Industrie en Omwonenden

   Scope

  Ter voorbereiding op het nog te plannen plenaire debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Industrie en omwonenden’ wenst de commissie te spreken met de bevoegd gezagen en omgevingsdiensten van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland die ter plaatse uitvoering geven aan milieuwetgeving. Graag zou de commissie van hen horen welke knelpunten zij in de praktijk ervaren bij de uitoefening van hun taken.
   
  Programma

  Blok 1 Inleiding op rapport door OVV (14:00-14:45)
  • Onderzoeksraad voor Veiligheid - Chris van Dam (voorzitter), Stephan Berndsen (onderzoeksmanager), Niels Reurings (onderzoeker) en Hester Korver (projectleider) 

  Blok 2 Bevoegde gezagen en omgevingsdiensten (14:50-16:30)
  • Gedeputeerde Noord-Holland voor leefbaarheid, gezondheid en milieu - Jeroen Olthof 
  • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) - Loes de Maat
  • Gedeputeerde Zuid-Holland voor Toezicht en Handhaving, Milieu, Economie en Innovatie en Cultuur en Erfgoed - Meindert Stolk en gedeputeerde vergunningverlening, Verkeer, vervoer en OV, Bestuur en maatschappij en Grondzaken - Frederik Zevenbergen 
  • DCMR Milieudienst Rijnmond - Rosita Thé, directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 
  • Gemeente Nijmegen  - wethouder Tobias van Elferen (financiën, duurzaamheid (energie en milieu), cultureel erfgoed, digitalisering en ICT en personeel en organisatie)
  • Omgevingsdienst regio Nijmegen - Steve Kuils

   
 2. 2

  Ontvangen Position Papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data