Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

14 september 2023
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • D.J. Eppink (BBB)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • T. Kuzu (DENK)
 • J.J. Klink (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • M. Amhaouch (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 14 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en besluiten op de brievenlijst)

 3. 3

  Activiteiten commissie

  Geplande activiteiten:
  • do 28-09-2023 13.30 - 14.15  Procedurevergadering
  • do 05-10-2023 10.00 - 13.00  Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • do 12-10-2023 13.30 - 14.15  Procedurevergadering
  • wo 25-10-2023 13.00 - 14.00 Gesprek Digitaal veldbezoek World Food Programme Burundi (WFP)
  • do 26-10-2023 13.30 - 14.15  Procedurevergadering
  • do 26-10-2023 14.30 - 18.00  Commissiedebat Mondiale gezondheidsstrategie
  Verkiezingsreces: vrijdag 27-10-2023 t/m woensdag 22-11-2023
  • do 09-11-2023 13.30 - 14.15  Procedurevergadering  => vervalt i.v.m. verkiezingsreces 
  • di 14-11-2023 16.30 - 19.30   Commissiedebat  Formele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking => besluit: in verband met overlap verkiezingsreces omzetten in een schriftelijk overleg, inbrengdatum 14 november 2023 om 12:00 uur. 
  • wo 15-11-2023 10.00 - 13.00  Commissiedebat Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel => besluit: in verband met overlap verkiezingsreces omzetten in een schriftelijk overleg, inbrengdatum 15 november 2023 om 12:00 uur.
  • do 23-11-2023 13.30 - 14.15  Procedurevergadering => vervalt i.v.m. verkiezingsreces 
  • do 07-12-2023 13.30 - 14.15  Procedurevergadering
  • do 21-12-2023 13.30 - 14.15  Procedurevergaderig

  Ongeplande activiteiten:
  1. Schriftelijk overleg Jaarvergadering Wereldbank => besluit: inbreng schriftelijk overleg plannen op 3 oktober 2023 om 12:00 uur. 
  2. Notaoverleg initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie (zie ook agendapunt 9)=> besluit: overlaten aan commissie in nieuwe samenstelling. 
  3. Commissiedebat Afrikastrategie => besluit: voor verkiezingsreces inplannen, eventueel met één minister. 
  4. Commissiedebat Wapenexportbeleid (na ontvangst jaarrapportage, met min. BuHa-OS en min. BuZa)=> besluit: overlaten aan commissie in nieuwe samenstelling. 
  5. Gesprek met opsteller(s) wetenschappelijke factsheet Taiwan => besluitoverlaten aan commissie in nieuwe samenstelling. 
  6. Gesprek met Europarlementariërs INTA-commissie => besluitoverlaten aan commissie in nieuwe samenstelling. 
  7. Technische briefing systematiek van verplichte en vrije ruimte in de BuHa-OS begroting => besluitoverlaten aan commissie in nieuwe samenstelling. 
  8. Vertrouwelijke technische briefing steun kwetsbare en gemarginaliseerde groepen door ongeoormerkt gefinancierde hulporganisaties => besluitoverlaten aan commissie in nieuwe samenstelling. 
  9. Rondetafelgesprek Handel en Klimaat => besluitoverlaten aan commissie in nieuwe samenstelling. 
  10. Rondetafelgesprek Afrikastrategie => besluit: aanhouden tot volgende procedurevergadering, wanneer meer duidelijkheid is over de planning van de begrotingsbehandelingen.
 4. 4

  Verzoek Plan International tot aanbieding rapport 'State of the World’s Girls 2023' d.d. 10 oktober 2023

 5. 5

  Opvolging toezegging, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 15 juni 2023, over mutaties op begrotingsartikel 5.4

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tweede steunpakket Oekraïne 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Inspanningen op het gebied van aanpak van Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (SEAH)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Maatregelen ter bevordering van Europese defensiesamenwerking en verdere Europese convergentie van het wapenexportbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake Engelstalige versie van de Afrikastrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering van de motie van het lid Van der Graaf c.s. over bezien of het wenselijk is om fluctuaties van het ODA-budget te reduceren (Kamerstuk 36200-XVII-32)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stijging export naar Iran in de laatste maanden van 2022 en specificatie van handel in chemicaliën

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking op 4-5 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel tot verlenging Algemeen Preferentieel Stelsel (APS)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking op 4-5 september 2023 (Kamerstuk 21501-04-261)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Besluitvorming EU-Angola Sustainable Investment Facilitation Agreement

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen van 29 juni 2023 tot 6 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Bangladesh van 26 februari t/m 3 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan het Global Parliamentary Forum (GPF) te Washington op 10 en 11 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen.

  • 2023Z13307 Aan min. BuHa-OS - Verzoek uitgebreid verslag Summit for a New Global Financing Pact d.d. 22-23 juni 2023. 06-07-2023
  • 2023Z10415 Aan min. BuHa-OS - Verzoek brief artikelsgewijze uitwerking aangekondigde bezuinigingen in de voorjaarsnota. 08-06-20
  • 2023Z10420 Aan min. BuHa-OS - Verzoek uitgebreidere voortgangsbrief uitvoering motie Farmer Managed Natural Regeneration-methode (FMNR) 08-06-2023