Commissievergaderingen

Dinsdag 27 juni 2023

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

NZa-advies structurele bekostiging meer tijd voor de patiënt

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

Lunch met delegatie Vlaams parlement

Gesprek
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Verzoek tot aanpassing tijdstip commissiedebat over vreemdelingen- en Asielbeleid op 28 juni 2023

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Vereniging Bewonersgroep Vliegtuigoverlast inzake Rotterdam The Hague Airport.

Petitie
Petitie Statenpassage

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Petitieaanbieding door Natuur & Milieu over industrie van de toekomst

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Kerngroep Stop4deroute over de Luchtruimherziening en de vierde aanvliegroute naar Schiphol

Petitie
Petitie Statenpassage

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding LGBT Asylum Support onderzoeksrapport '#ProtectUs' en petitie '#NietGayGenoeg' (is verplaatst naar 4 juli 2023)

Petitie
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Animal Rights 'Stop de nieuwe megastal van Straathof'

Petitie
Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Beroepsvereniging van improviserende musici (BIM)

Petitie
Petitie Statenpassage

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek om ontvangst delegatie Zuid-Koreaans parlement op maandag 3 juli 2023

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Glyfosaat

Vergadering

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Paulusma (D66), mede namens de VVD, om het CD Ziekenhuiszorg van a.s. donderdag uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

IPU - Bestuursvergadering

Vergadering
Eerste Kamer (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 16:45 uur

Uitwerking motie Slootweg en Grinwis onderzoek barrières Europese kapitaalmarkt

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 21:15 uur

Luchtvaart

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Klompézaal

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen januari - april 2023 en maatregelen versneld duidelijkheid voor ouders

Technische briefing
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS) door Raad voor Cultuur (GEANNULEERD)

Technische briefing
Geannuleerd

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

OVSE PA - Delegatievergadering Vancouver

Delegatievergadering
Eerste Kamer (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Presentatie documentaire 'Onder het maaiveld' (Locatie: Filmzaal, Van Someren-Downerzaal)

Gesprek

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Literatuuronderzoek Rondkomen

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Voorbereidingsgroep motie Leijten / Inge van Dijk

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Acute Zorg (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Digitale ontwikkelingen in de zorg (tot nader order uitgesteld i.v.m. overlap plenaire agenda)

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 18:30 - 19:30 uur

Besloten gesprek met de IBTD over een tussenrapportage van het onderzoek naar de hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Gesprek
Klompézaal (besloten)