Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie EZK

De vergadering is geweest

27 juni 2023
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.J. Klink (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • M. Grevink (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Bezoek delegatie commissie voor Milieu, Klimaat en Energiebeheer van Baden-Württenberg op 4 oktober 2023

 4. 4

  Uitnodiging NMT en gezant maritieme maakindustrie voor werkbezoek (rondvaart) m.b.t. maritieme maakindustrie

 5. 5

  Verzoek Ambassade van de Republiek Korea, namens commissie voor Nationaal Beleid van Koreaanse Nationale Assemblee, om gesprek d.d. 3 juli 2023

 6. 6

  Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Update TEK-aanvragen en toezegging warmte

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toestemming technische briefing PBL-reflectie Klimaatfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Energiediplomatie en import van waterstof

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Proportionaliteitsrichtlijn beroepskwalificaties

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen 22 en 23 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Eerste tussenverslag EU-rapporteurs Kritieke Grondstoffen - juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorstel van de voorbereidingsgroep werkbezoeken voor een werkbezoek aan Zweden/Noorwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Analyse van de Nederlandse halfgeleiderwaardeketen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Samenwerken aan een hightech maakindustrie van wereldniveau

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Aanvulling appreciatie motie van het lid Klaver c.s. over het in de wet Groningen borgen van de generatielange inzet (Kamerstuk 35561-20)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Appreciatie motie van het lid Bikker c.s. over indexatie van het maatregelenpakket Groningen (Kamerstuk 35561-34)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Herziening gebruiksruimte Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Terugwerkende kracht bij de maatregelen uit kabinetsreactie op de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Correspondentie met dhr. de Jong over rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardbevingen Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van Zaken Geothermie (Aardwarmte)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toezeggingen met betrekking tot één loket bij verduurzaming en samenwerking IMG-NCG

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek II

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afbouw fossiele winning

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Planning uitwerking contourennota voor de aanpassing van de Mijnbouwwet

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Onderzoek van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar kwik in Gronings gas

  Te behandelen:

  Loading data