Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering begroting 2022 Koninkrijksrelaties en BES-fonds

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Besluitvorming Rijksministerraad van 27 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties artikel 1 Versterken Rechtsstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapportages voortgangscommissie Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tweede halfjaarrapportage C(A)ft en Cft BES 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beroep artikel 2.27 Comptabiliteitswet in het belang van het Klifproject Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (thema Versnippering informatievoorziening Caribisch Nederland)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken diverse dossiers Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data