Commissiedebat : Luchtvaart

De vergadering is geweest

27 juni 2023
16:30 - 21:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • R.M. Boucke (D66)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • H.M. Krul (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • D.J. Eppink (JA21)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Start internetconsultatie experimenteerregeling strikt preferentieel baangebruik Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Handhavingsrapportages 2022 van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en Maastricht Aachen Airport (MAA)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang meten en rekenen luchtverkeergeluid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Adviesrapport en beleidsregel slotreductie van ACNL

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Achtste update drukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Start consultatie Balanced Approach-procedure inzake Kabinetsbesluit Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geactualiseerde uitvoeringsagenda luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Grondafhandeling Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  De Staat van Schiphol 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over gespreksverslag Delta Airlines inzake het krimpbesluit Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2022 en AEOLUS luchtvaartreferentieprognose 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Actieplan - Programma Onbemande Luchtvaart 2023-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nadeelcompensatie overschrijding grenswaarden geluid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Advies van de Commissie m.e.r. over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) en FNV Cabine over behoud van werkgelegenheid in een duurzame luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aantallen vluchten zaken- en privéjets Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen commissie over het adviesrapport en beleidsregel slotreductie van ACNL (Kamerstuk 29665-458)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vierde voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op vraag van het lid Boucke, gedaan tijdens het commissiedebat luchtvaart van 25 januari 2023, over het beleidskader netwerkkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Negende update drukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Opheffing ruimtereservering van de parallelle Kaagbaan

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Innovatiestrategie Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ontwerp van de Tijdelijke subsidieregeling onderwerken graanresten 2023-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over beïnvloedingsmogelijkheden van de Kamer t.a.v. de notitie reikwijdte en detailniveau (RD)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzamelbrief Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Handhavingsrapportage Groningen Airport Eelde 2022 - 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op de motie van het lid Kröger c.s. over geen natuurvergunning voor Schiphol of Lelystad Airport voordat gegarandeerd is dat de luchtvaart op een eerlijke wijze bijdraagt aan het oplossen van het stikstofprobleem (Kamerstuk 31936-1034)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactienota over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Evaluatie drukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Elfde voortgangsbrief over het programma Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data