E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Paulusma (D66), mede namens de VVD, om het CD Ziekenhuiszorg van a.s. donderdag uit te stellen

De vergadering is geweest

27 juni 2023
14:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Onderstaand treft u aan een verzoek van het lid Paulusma (D66), mede namens de fractie van de VVD, om het commissiedebat Ziekenhuiszorg van a.s. donderdag (13-17 uur) uit te stellen en zo snel mogelijk na het zomerreces in te plannen. Dit in verband met de nog te ontvangen brief van de minister van VWS over concentratie en spreiding van medisch specialistische zorg. Zie onderstaand bericht voor de toelichting op dit verzoek*.
 
Graag verneem ik uiterlijk morgen, 27 juni 2023, om 14.00 uur of u het verzoek steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst**. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren.
 
* Indien dit voorstel voldoende steun ontvangt, dan zal aan de commissie de aankomende procedurevergadering een voorstel worden gedaan om dit debat opnieuw in te plannen.
 
Met vriendelijke groet,

Mees Heller

Adjunct-griffier commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Griffier contactgroep België
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Paulusma (D66), mede namens de VVD, om het CD Ziekenhuiszorg van a.s. donderdag uit te stellen

    Te behandelen:

    Loading data