Commissievergaderingen

Dinsdag 18 april 2023

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - DSCTC PTCR

Werkbezoek
Ottowa, Halifax, Montreal, Canada (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA Alliance Conference Against Trafficking in Persons

Werkbezoek
Wenen (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Monitoring Committee - fact-finding visit

Werkbezoek
The Hague (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Beleidsreactie op het rapport ‘Naar hoogwaardig digitaal onderwijs’ van het Rathenau Instituut en de verkenning ‘Inzet van intelligente technologie’ van de Onderwijsraad

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Beleidsdoorlichting geluid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Voorbereidingsgroep opzet rondetafelgesprek over de wolf

Vergadering

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Vergadering

Vergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Reactie m.b.t. stopzetten adopties uit Haïti

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Plastic Soup Surfer, Zwerfinator en Plastic Avengers bieden rapport inzake zwerfafval en zwerfafval beheer aan

Petitie

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

FNV biedt factsheet aan over circulaire economie en besparing CO2 uitstoot vanuit werknemers bezien

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Beleid van Surinaamse President Chandrikapersad Santhokie

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

IKNL - rapport Zeldzame kanker: Organisatie van expertise

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep (rondetafel)gesprek met koepelorganisaties over het VTH-stelsel

Vergadering
Balzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:30 - 15:00 uur

voorbereidingsgroep duurzame brandstoffen luchtvaart en zeescheepvaart

Vergadering
Geannuleerd Donkerkamer

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

UNITAD

Gesprek
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Gesprek WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR

Gesprek
Suze Groenewegzaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Delegatievergadering

Delegatievergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Klompézaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) 2023 en over de korte reflectie op het Nationaal Programma CE - verplaatst naar 13 april 2023

Technische briefing
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Gesprek rapporteurs financieel beheer VWS

Gesprek
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:30 - 22:00 uur

Wetenschapsbeleid

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal