Technische briefing : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) 2023 en over de korte reflectie op het Nationaal Programma CE - verplaatst naar 13 april 2023

De vergadering is verplaatst

18 april 2023
16:30 - 17:30 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(datum gewijzigd i.v.m. plenaire overlap)

De volgende leden hebben zich aangemeld:Haverkort (VVD), Koerhuis (VVD), Hagen (D66), Mulder (CDA) en Bouchallikh (GroenLinks) en Van Esch (PvdD)   

Bijlage