Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

18 april 2023
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor LNV d.d. 19 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging voor werkbezoek aan RVO in het kader van het GLB

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzoek Oxfam Novib, namens Food4All Coalitie, tot aanbieding petitie m.b.t. transitie naar duurzaam mondiale voedselsysteem d.d. 9 mei 2023

 5. 5

  Verzoek TAPP Coalitie tot aanbieding rapporten m.b.t. eerlijke vleesprijs d.d. 25 april 2023

 6. 6

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoeksrapport m.b.t. vogelgriep

 7. 7

  Onderzoeksrapport wetgevingsrapporteurs Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarplan Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2023 (Kamerstuk 33825-213)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken pachtbeleid (Kamerstuk 27924-81)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Fiche: Visserijpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 25 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Openstellingen overbruggingsregeling en liquiditeitsregeling voor de visserij

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming – voorjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie van de leden Van der Plas en Grinwis over een krachtig nee tegen het Europese actieplan voor bescherming en herstel van mariene ecosystemen (Kamerstuk 32627-49) en op de motie van het lid Grinwis c.s. over het vormen van een meerderheid tegen het voorstel van de Europese Commissie voor aanscherping van de regels voor bodemberoerende visserij (Kamerstuk 32627-59)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Literatuuronderzoek Leefbaarheid op het platteland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aantal ontwikkelingen op het gebied van soortenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Dummy-begroting en Meerjarenprogramma Transitiefonds Landelijk gebied en natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Publicatie essay in verkenningstraject alternatief voor KDW

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Greenpeace Nederland over “Reactie Greenpeace Nederland m.b.t. stikstofaanpak door kabinet.”

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Opvolging motie Van der Plas (BBB): Emissietotalen 2018 versus meest recent (Kamerstuk 30252-46)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Opvolging motie Omtzigt - Juridische borging AERIUS-berekeningen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitvoering motie van de leden Van der Plas en Eppink over de traditie van Paasvuren (Kamerstuk 34682-121)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 7 december 2022 over de gemaalpomp sluiscomplex IJmuiden

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Tussentijds verslag van de rapporteurs op het EU-voorstel: verordening natuurherstel

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Schema procedurevergaderingen 2e halfjaar 2023

  Ter informatie, voor de periode na het zomerreces 2023 tot het kerstreces 2023 zullen de procedurevergaderingen op onderstaande data worden gepland.

  Zomerreces vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023
  • Woensdag 6 september van 11.15 tot 12.15 uur
  • Woensdag 27 september van 11.15 tot 12.15 uur
  • Woensdag 11 oktober van 11.15 tot 12.15 uur
  herfstreces: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2023
  • Woensdag 25 oktober van 11.15 tot 12.15 uur
  • Woensdag 8 november van 11.15 tot 12.15 uur
  • Woensdag 22 november van 11.15 tot 12.15 uur
  • Woensdag 6 december van 11.15 tot 12.15 uur
  • Woensdag 20 december van 11.15 tot 12.15 uur
  Kerstreces: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024
 26. 26

  Activiteitenoverzicht

  Plenaire Debatten: 
  • Debat over het landbouwakkoord (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66) op 29 november 2022)

  Dertigledendebatten:
  • Debat over het groeiende risico op natuurbranden (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 24 januari 2023)
  • Debat over de aanbevelingen uit het Living Planet Report Nederland 2023 (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 4 april 2023)

  Interpellatiedebatten:
  • Debat over uitvoering amendement over het afbouwen van de meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 21 februari 2023)

  Tweeminutendebatten:
  -

  Geplande commissiedebatten:
  • di 09-05-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Dierproeven
  • wo 24-05-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (30 mei)
  • wo 31-05-2023 13.00 - 18.00 Commissiedebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  • do 01-06-2023 14.30 - 19.30 Commissiedebat Mestbeleid
  • wo 07-06-2023 14.30 - 16.30 Commissiedebat Pacht
  • do 15-06-2023 13.30 - 17.30 Commissiedebat Dieren in de veehouderij
  • wo 21-06-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (26/27 juni)
  • wo 28-06-2023 13.00 - 18.00 Commissiedebat Natuur

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (8 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (6 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Tuinbouw, Visserij en Biotechnologie (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Zoönosen en dierziekten (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur (5 stuk op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)

  Overige commissieactiviteiten:
  • do 11-05-2023 10.30 - 12.00 Rondetafelgesprek Natuurdoelanalyses
  • ma 22-05-2023 Werkbezoek Brussel
  • ovb di 06-06-2023 Technische briefing Algemene Rekenkamer
  • ovb di 27-06-2023 17.00 - 19.00 Filmvertoning documentaire 'Onder het maaiveld'
  • ntb Rondetafelgesprek Wolf
  • tweede week na het zomerreces - Werkbezoek Oostenrijk en Zwitserland

  LNV-gerelateerde activiteiten bij andere commissies
  • wo 10-05-2023 09.00 - 10.30 (BuHaOS) - Ontbijtbijeenkomst Parlement en Wetenschap over Voedselzekerheid
 27. 27

  Beantwoording vragen van de Eurocommissaris voor Milieu over de voortgang integrale aanpak landelijk gebied

  Te behandelen:

  Loading data