Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie EZK

De vergadering is geweest

18 april 2023
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M. Grevink (VVD)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • E. Boutkan (Volt)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • S.P.A. Erkens (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbieding rapport 'De toekomst van Groningen' van New Energy Coalition

 4. 4

  Regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nahang besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake verder vullen gasopslag Bergermeer)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie motie OV bereikbaarheid werklocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Besluitvorming over project Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Financiering en digitalisering mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Hoofdlijnen over de voortgang van de verduurzaming van het mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarplan 2023 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatie/doorlichting Nederlandse Emissieautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Publicatie IPCC-rapport ‘AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsstandpunt initiatief Vanuatu VN-resolutie adviesaanvraag klimaat aan het Internationaal Gerechtshof

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgangsrapportage prijsplafond Q1

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Publicatie Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken Fit for 55-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Relevante rapporten voor het Nationaal Plan Energiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Besluit over voorgenomen sluiting van productielocaties van het Groningenveld per 1 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Contourennota aanpassing Mijnbouwwet van 23 maart 2023, over het strafrechtelijk onderzoek 'Waterinjectie Borgsweer'

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afschrift brief aan de Stichting Bescherming Historisch Harlingen inzake de Pilot Harlingen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortzetting waardevermeerderingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht varianten productiewaterverwerking oliewinning Schoonebeek

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Appreciatie op de gewijzigde motie van de leden Romke de Jong en Van Weyenberg over een VOR voor iedere accountancycontrole bij grote bedrijven als verplichting opnemen in de Corporate Governance Code (t.v.v. 32637-520)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 2 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  EU-Voorstel: Mededeling Lange termijn strategie voor concurrentievermogen na 2030 COM (2023) 168

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Eu-voorstel: Mededeling Interne markt (The Single Market at 30) COM (2023) 162

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  EU-Voorstel: Verordening voor een nettonulindustrie (Net-Zero Industry Act) COM (2023) 161

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag formele Energieraad 28 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Tussenrapportage EU-rapporteurs hervorming EU-elektriciteitsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen van 24 februari 2023 "Groningers boven gas" (Kamerstuk 35561)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Kamervragen over Chinees Riet

  Te behandelen:

  Loading data