Commissievergaderingen

Woensdag 18 januari 2023

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES (UITGESTELD NAAR 9 MAART 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Klimaat en Energie (UITGESTELD TOT 15 FEBRUARI 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Initiatiefwet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Technische briefing Fiscale behandeling Uber door de Belastingdienst

Technische briefing
Klompézaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

JBZ-Raad te Stockholm van 25, 26 en 27 januari 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen) (Is verplaatst naar 24 januari 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS (i.v.m. plenaire overlap verplaatst naar donderdag 19 januari 2023)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzamelwet IenW 2021

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Water en Bodem sturend

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 12:45 uur

Petitieaanbieding 'Evaluatie herindeling Uden met Landerd tot Maashorst'

Petitie
Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Voorbereidingsgroep rapporteurs Stikstoffonds

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen

Commissiedebat
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Besluit nemen t.a.v. voorlegging nahangprocedure Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Actieplan Nederland Marokko

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op verzoek commissie over de artikelen: 'Zorggrens bereikt - Zorgverzekeraar CZ: ’Kunnen niet meer garanderen dat zorg altijd voor iedereen toegankelijk is'' en 'Zorgpremie voor velen molensteen'

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van het lid Haverkort (VVD) tot uitstel schriftelijk overleg Fiche: Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen) (TK 36281)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie rapport IBO Vermogensverdeling

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie op CPB onderzoek Ongelijkheid en herverdeling

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Wadden

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Tax Governance Code

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Rondetafelgesprek Artificiële Intelligentie

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal