Commissiedebat : Wadden

De vergadering is geweest

18 januari 2023
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ch. van der Wal-Zeggelink
  minister voor Natuur en Stikstof

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • L. Vestering (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026, Integraal Beleidskader Natuur Waddenzee, trilaterale regeringsconferentie 2022 en kennisregisseur

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapportages MTR Friese Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Selectie projecten derde tranche PAGW en voortgang eerst en tweede tranche PAGW

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidskader natuur Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026, trilaterale regeringsconferentie 2022 en kennisregisseur

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van het lid Van der Plas over alles op alles zetten om te voorkomen dat nachtelijk vervoer vanaf Ameland vervalt (Kamerstuk 36200-XII-87)

  Te behandelen:

  Loading data