Commissiedebat : Arbeidsmarktbeleid in de zorg

De vergadering is geweest

18 januari 2023
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
4 minuten spreektijd per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. Helder
  minister voor Langdurige Zorg en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • S.H. (Sylvana) Simons (BIJ1)

Agendapunten

 1. 1

  Instroom medische vervolgopleidingen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) inzake commentaar t.b.v. het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over het FNV-Rapport ‘Meldpunt Long COVID voor medewerkers in de sector Zorg en Welzijn’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (programma TAZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging structuur postacademische beroepen psychologische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Proces oplossingsrichtingen tandartsentekorten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (programma TAZ) (Kamerstuk 29282-485)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken beleid medische technologie in de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de petitie FNV Zorg & Welzijn 'Zorg voor onze toekomst. Investeer in de arbeidsmarktzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over een nulmeting voor het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn (TAZ) i.v.m. arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over een nulmeting voor het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn (TAZ) i.v.m. arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data