Commissievergaderingen

Maandag 30 mei 2022

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 12:30 uur

NAVO PA - Spring Session

Werkbezoek
Litouwen (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek met de staatsagent KLM, de heer J. Kremers

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Chronisch zieken in de bijstand

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
VVD Fractiekamer (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Fiche: Verordening rapportage van milieugegevens van industriële installaties en vaststelling van Portaal voor industriële emissies en Fiche: Herziening Richtlijn Industriële Emissies en de Richtlijn Storten van Afvalstoffen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Klompézaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:30 uur

Deel 4: Uitkomsten onderzoeksprogramma "Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1949"

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 19:00 uur

Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Periodiek monitoren van grenseffecten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek Rapporteurs verantwoordingsstukken VWS 2021 met de Algemene Rekenkamer

Gesprek
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

BNC-fiches inzake Verordening Informatiebeveiliging en cybersecurity in de instellingen, organen en instanties van de Unie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel Koerhuis (VVD) en De Hoop (PvdA) voor gesprek Benschop van Schiphol en Van Doesburg van FNV Schiphol op 31 mei 2022

E-mailprocedure
(besloten)

contactgroep België

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Bezoek parlementsvoorzitters van België

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 18:00 uur

Reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland

Notaoverleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Kuiken (PvdA) om het aankomend commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus te annuleren

E-mailprocedure
(besloten)