E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Kuiken (PvdA) om het aankomend commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus te annuleren

De vergadering is geweest

30 mei 2022
17:00 uur
Onderstaand treft u een verzoek aan van het lid Kuiken (PvdA) om het commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus van aanstaande woensdag 1 juni van 14.00 – 20.00 uur te annuleren.
U wordt verzocht uiterlijk hedenmiddag 30 mei 2022 om 17.00 uur aan te geven of u het verzoek steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid:
“2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.” Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Wolfhagen, Eline
Verzonden: maandag 30 mei 2022 
Aan: Commissie VWS
CC: Kuiken, A.H.
Onderwerp: CD ontwikkelingen rondom het coronavirus
 
Beste griffie,
 
Graag doe ik namens het lid Kuiken (PvdA) het verzoek om een emailprocedure te starten om het Commissiedebat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus te annuleren, omdat er te weinig actuele inhoud op de agenda staat. De grotere vragen over het beleid op de lange termijn komen aan de orde bij het debat over twee weken.
 
Hartelijke groet,
 
Eline Wolfhagen
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Kuiken (PvdA) om het aankomend commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus te annuleren |

    Te behandelen:

    Loading data
Naar boven